Ceny

Překlady

<< POSKYTOVÁNÍ PŘEKLADŮ OD 28.1.2015 JEN OMEZENĚ>>

  • Celková cena zakázky vychází z počtu normostran (NS). Jedna NS je definována jako 1800 znaků (60 znaků x 30 řádků, včetně jedné mezery za každým slovem). Cena za NS překladu je stanovena na 350 Kč a cena za NS korektury / editace je stanovena na 180 Kč. Minimální objednávka je 0,5 NS. Cena se zaokrouhluje na 0,1 NS nahoru.
  • V případě zrušení zakázky je účtována každá hotová NS + 10% zbývající zakázky.
  • Případné náklady za poštovné hradí objednavatel.
  • Nejsem plátce DPH, ceny jsou konečné.

TERMÍNY A PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

  • Standardní dodací lhůta pro zakázky zadané elektronicky je 5 pracovních dní (platí pro zakázky do 10 normostran. Větší zakázky a zakázky zadané jinak než elektronicky dohodou).
  • Vyhotovenou zakázku je možné poslat zpět e-mailem, kurýrní službou (pouze v Praze), poštou, nebo dle dohody předat na CD (pouze v Praze).

DODATEČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Reklamace: Případnou reklamaci je nutno uplatnit nejpozději do 14 dnů od odevzdání zakázky. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a uvést důvody reklamace. Případné chyby je nutno zřetelně vyznačit. Pokud bude reklamace vyhodnocena jako oprávněná, budou vady nejpozději do 14 dnů odstraněny.
  • Důvěrnost informací: Veškeré předložené materiály jsou považovány za přísně důvěrné a veškerý obsah materiálů a jednání bude uchován v tajnosti.

Hlasové nahrávky, konverzace v angličtině, tenisové lekce

  • Dle dohody